Lista aktualności Lista aktualności

Leśni rajdowcy rozpoczęli sezon!

Leśni rajdowcy rozpoczęli sezon!!!!!

W miniony weekend służba leśna nadleśnictwa ujawniła kolejny przypadek łamania przepisów dot. wjazdów do lasu. Po raz kolejny stwierdzono, że przebywający na wyspach brytyjskich Polacy przyjeżdżają w rodzinne tereny i niszczą naszą przyrodę. Doskonale wiedzą, że na podstawie brytyjskich tablic rejestracyjnych ciężko ustalić właścicieli pojazdów, więc przywożą z zagranicy pojazdy terenowe i wykorzystują je do „leśnych wypadów". Dzięki intensywnym działaniom  udało się ustalić właściciela pojazdu. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym w wysokości 500,- zł.

Przypominamy, że wjazd do lasu jest zabroniony o czym mówi art. 161 Kw „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny".