Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie emerytów i pracowników Nadleśnictwa Brzozów

Dnia 4 stycznia 2017 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne pracowników , emerytów i rencistów Nadleśnictwa Brzozów oraz  OTL Sanok .  Wśród zaproszonych gości przybył proboszcz miejscowej parafii w Brzozowie Franciszek Goch który nadał spotkaniu uroczystą oprawę wigilijno-opłatkową. Takie spotkania to już wieloletnia tradycja w Nadleśnictwie Brzozów. Zebrani  seniorzy oraz pracownicy  podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia  . Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, śpiewano wspólnie kolędy , wspominano minione dzieje leśnictwa oraz leśników ziemi Brzozowskiej i Sanockiej, a także  poruszano temat perspektywy  rozwoju Lasów Państwowych , ochrony przyrody jako dobra narodowego. Zgodnie stwierdzono , iż Lasy Państwowe dobrze zarządzają majątkiem Skarbu Państwa dbając o kondycje lasów a także szeroko rozumiany interes społeczny .