Lista aktualności Lista aktualności

Wyróżnienie podczas panelu historycznego

Miłym zaskoczeniem dla osób zgromadzonych 4 kwietnia 2018 r. na V Panelu Historycznym „Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej”, zorganizowanym w gościnnych progach brzozowskiego ratusza, siedziby Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Koło Przewodników PTTK w Sanoku i Muzeum Regionalne w Brzozowie, było wręczenie nadleśniczemu Andrzejowi Dąbrowskiemu honorowego kapelusza Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku. Aktu wręczenia dokonali doświadczeni przewodnicy beskidzcy, reprezentujący tę elitarną organizację przewodnicką na Podkarpaciu – członkini zarządu Grażyna Chytła i wieloletni prezes, a obecnie wiceprezes zarządu do spraw szkoleniowych Stanisław Orłowski.

- Szanowni Państwo! Nadleśnictwo Brzozów poprzez swoją działalność nie tylko gospodarczą, ale przede wszystkim promocyjną, mimo że nie leży w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Bieszczadzkie”, potrafi znaleźć środki finansowe, aby przygotować bardzo wiele niespodzianek: poczynając od ścieżek dydaktycznych po wielką infrastrukturę, więc nasze Stowarzyszenie Przewodników „Karpaty” chciałoby Pana Nadleśniczego uhonorować naszym kapeluszem – powiedział Stanisław Orłowski, dekorując nadleśniczego.

tekst: TM

fot. Marzena Kędra