Lista aktualności Lista aktualności

Zawody drwali 2017


Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów w dniu 27.07.2017r. na terenie Leśnictwa Wola Krecowska odbyły się zawody drwali mające na celu: promocję  przestrzegania zasad bhp podczas prac z pozyskania drewna, wyrobów i metod pracy bezpiecznych dla środowiska, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych drwali operatorów pilarek spalinowych, wyłonienie reprezentanta na Regionalne Zawody Drwali.

Przywitanie uczestników i uroczyste otwarcie zawodów przez Pana Zastępcę Nadleśniczego Tomasza Masłowskiego nastąpiło o godzinie 8:00 po czym odbyło się szkolenie dotyczące aspektów bhp przy pozyskaniu drewna.

Po wylosowaniu numerów startowych rozpoczęcie konkurencji do których zostało zgłoszonych piętnastu zawodników rozpoczęło się o godzinie 9:00.

Zawodnicy rywalizowali łącznie w pięciu konkurencjach:

 1. Ścinka drzew
 2. Wymiana piły łańcuchowej
 3. Przerzynka kombinowana
 4. Przerzynka na dokładność
 5. Okrzesywanie

Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach przebiegała  w dobrej sportowej atmosferze z przestrzeganiem zasad bhp, więc praca ratownika medycznego który czuwał nad bezpieczeństwem przebiegu zawodów ograniczyła się jedynie do bacznej obserwacji i podziwianiu umiejętności  zawodników.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji komisja punktowa podsumowała wyniki:

 

Imię i Nazwisko

konkurencja  ścinka drzew

Konkurencja okrzesywanie

konkurencja wymiana piły łańcuchowej

konkurencja przerzynka kombinowana

konkurencja przerzynka na dokładność

WYNIK

Jan Łuc

555

212

84

111

261

1223

Stanisław Łuc

541

180

55

94

177

1047

Marek Radwański

539

166

0

78

193

976

Rafał Gosztyła

651

44

54

45

177

971

Zenon Zdybek

564

184

54

0

135

937

Henryk Krupa

578

32

31

76

154

871

Tomasz Dżugan

502

92

36

0

198

828

Krzysztof Hirniak

489

144

67

0

119

819

Grzegorz Wiśniowski

501

74

44

72

90

781

Adam Król

329

110

57

96

135

727

Marian Podczaszy

407

116

52

16

129

720

Jan Pazera

438

124

0

0

149

711

Janusz Kiczorowski

391

110

38

31

108

678

Mariusz Bąk

392

80

54

23

98

647

Piotr Dutka

65

138

49

107

239

598

 

Po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się Pan Janusz Łuc, który zajął pierwsze miejsce, jak również zwyciężył w takich konkurencjach jak: okrzesywanie, wymiana piły łańcuchowej, przerzynka kombinowana i przerzynka na dokładność.

Na drugim miejscu znalazł się Pan Stanisław Łuc.

Na trzecim miejscu podium stanął Pan Marek Radwański.

W konkurencji ścinka drzew najlepszym okazał się Pan Rafał Gosztyła.

Uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez:

 1. Nadleśnictwo Brzozów
 2. Zakład GRABO Niebocko Waldemar Irzyk
 3. PD DREWGER Agata Gerlach
 4. DREZA Sp. Z.oo Edward Zych
 5. DREWKOT Dariusz Kot
 6. DREWNOPOL  Bogusław Kuś
 7. PPHU Rich Sanok
 8. SAN-TECH Zenon Długosz
 9. Zakłady Usług Leśnych:

 K. Szpiech, M. Dydek, J. Kaszowski, D. Raczkowski, 
R. Milczanowski

odbyło się około godziny 15:30.

Nagrody wręczył i osobiście pogratulował zwycięzcom, zawodnikom, sponsorom, jak również wszystkim uczestnikom Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów Andrzej Dąbrowski

                                                                                       zdjęcia: Tomasz Masłowski

                                                                                          tekst: Paweł Kobiałka