Asset Publisher Asset Publisher

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

POSZUKIWANY KŁUSOWNIK! Uwaga drastyczne zdjęcia

POSZUKIWANY KŁUSOWNIK! Uwaga drastyczne zdjęcia

W dniu 14 października 2019 w godzinach porannych leśniczy leśnictwa Blizne na działce rolnej wchodzącej w skład oddziału 96 ujawnił ubitą tuszę jelenia, najprawdopodobniej byka. Jak się okazało ok. 30 m od skraju lasu, na przyleśnej łące jeleń był zakopany i częściowo przykryty ziemią. Prawdopodobnie tusza w całości była przysypana ziemią, ale z wierzchu została odsłonięta przez buchtujące dziki. W części przedniej tuszy stwierdziliśmy otwór powstały najprawdopodobniej po wlocie kuli. Drugi podobny otwór stwierdziliśmy na części brzusznej. Cechy te wskazywały, że jeleń został skłusowany przy użyciu broni. Niezwłocznie o tym fakcie powiadomiona została policja.

Na miejsce przyjechała grupa operacyjna KPP z Brzozowa, która wykonała czynności procesowe. Jeleń został odkopany i wyciągnięty z dołu. Wówczas potwierdziło się, że jest to jeleń byk, bez głowy. Z oględzin tuszy wynikało, że kula po strzale nie przeszła przez tuszę. Tuszę jelenia rozcięto i po wnikliwym poszukiwaniu znaleziono zniekształcony pocisk, co potwierdziło, że jeleń został skłusowany przy użyciu broni myśliwskiej. Drugi otwór w części brzusznej powstał najprawdopodobniej wskutek buchtowania dzików. Pocisk został zabezpieczony do dalszych badań. Czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.