Asset Publisher Asset Publisher

Użytki Ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zamknięcie ścieżki dydaktycznej "Orli Kamień"

Zamknięcie ścieżki dydaktycznej "Orli Kamień"

Nadleśnictwo Brzozów informuje, że w związku z prowadzonymi pracami z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Leśnictwie Liszna w oddziale 191a, przez który przebiega szlak turystyczny i ścieżka dydaktyczna „Orli Kamień” zachodzi konieczność czasowego zamknięcia w/w szlaku. Przewiduje się prace w rejonie szlaku od 20.012020r. do 31.03.2020r.