Położenie

Nadleśnictwo Brzozów położone jest w województwie podkarpackim, na terenie dwóch powiatów, tj. brzozowskiego i sanockiego oraz 9 gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Sanok, Tyrawa Wołoska oraz Zarszyn.

Historia

Nadleśnictwo Brzozów w swych obecnych granicach i podziale administracyjnym powstało dnia 1 stycznia 1973 roku na podstawie zarządzenia Dyrektora OZLP w Przemyślu

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

A w Sanoku znowu zapłonęła watra…

A w Sanoku znowu zapłonęła watra…

A w Sanoku znowu zapłonęła watra…

Obchody czwartej już edycji festiwalu „Karpaty – Góry Kultury” rozpoczęły się uroczystym zapaleniem ogniska, które przywołuje wspomnienia, starą tradycję, pamięć u ludziach, którzy odeszli.

Uroczystość tym bardziej podniosła, bo tegoroczny festiwal zbiegł się z 25-leciem partnerstwa Sanok-Reinheim; watrę zapalili ówcześni burmistrzowie miast Karl Hartmann i Witold Przybyło.

Watrę – jak zawsze - przygotował Leśniczy Marek Wilk.