Położenie

Nadleśnictwo Brzozów położone jest w województwie podkarpackim, na terenie dwóch powiatów, tj. brzozowskiego i sanockiego oraz 9 gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Sanok, Tyrawa Wołoska oraz Zarszyn.

Historia

Nadleśnictwo Brzozów w swych obecnych granicach i podziale administracyjnym powstało dnia 1 stycznia 1973 roku na podstawie zarządzenia Dyrektora OZLP w Przemyślu

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Festiwal Twórczości Ludowej

Festiwal Twórczości Ludowej

W dniu wczorajszym mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w Festiwalu Twórczości Ludowej organizowanym przez Gminę Tyrawa Wołoska. Barwny Korowód Dożynkowy, ciekawe występy artystyczne, koncerty – to wszystko w uroczym „Amfiteatrze w Lipach”.

Serdeczne podziękowania za zaproszenie składamy na ręce Pani Wójt Teresy Brzeżawskiej-Juszczak