Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

    Na terenie Nadleśnictwa Brzozów istnieje jedno stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Jest to czynne osuwisko: „Czerwona glinka" o powierzchni 3,08 ha (leś. Dębna). Powstało ono w wyniku eksploatacji gliny, która była prawdopodobnie używana w celu budowy pieców oraz do wyrobu fajek. Obecnie wyrobisko jest nieczynne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

„ 101 KM NA 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOŚCI”

„ 101 KM NA 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOŚCI”

16 listopada 2019r. w Sanoku ścieżkami leśnymi na terenach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Brzozów odbędzie się bieg sztafetowy „ 101 KM NA 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOŚCI”. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Pozytywnie Zabiegani Sanok. Udział w biegach bezpłatny, zapisy i regulamin na stronie internetowej Stowarzyszenia