Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

    Na terenie Nadleśnictwa Brzozów istnieje jedno stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Jest to czynne osuwisko: „Czerwona glinka" o powierzchni 3,08 ha (leś. Dębna). Powstało ono w wyniku eksploatacji gliny, która była prawdopodobnie używana w celu budowy pieców oraz do wyrobu fajek. Obecnie wyrobisko jest nieczynne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Festiwal Twórczości Ludowej

Festiwal Twórczości Ludowej

W dniu wczorajszym mieliśmy przyjemność wzięcia udziału w Festiwalu Twórczości Ludowej organizowanym przez Gminę Tyrawa Wołoska. Barwny Korowód Dożynkowy, ciekawe występy artystyczne, koncerty – to wszystko w uroczym „Amfiteatrze w Lipach”.

Serdeczne podziękowania za zaproszenie składamy na ręce Pani Wójt Teresy Brzeżawskiej-Juszczak