Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

    Na terenie Nadleśnictwa Brzozów istnieje jedno stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Jest to czynne osuwisko: „Czerwona glinka" o powierzchni 3,08 ha (leś. Dębna). Powstało ono w wyniku eksploatacji gliny, która była prawdopodobnie używana w celu budowy pieców oraz do wyrobu fajek. Obecnie wyrobisko jest nieczynne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

POSZUKIWANY KŁUSOWNIK! Uwaga drastyczne zdjęcia

POSZUKIWANY KŁUSOWNIK! Uwaga drastyczne zdjęcia

W dniu 14 października 2019 w godzinach porannych leśniczy leśnictwa Blizne na działce rolnej wchodzącej w skład oddziału 96 ujawnił ubitą tuszę jelenia, najprawdopodobniej byka. Jak się okazało ok. 30 m od skraju lasu, na przyleśnej łące jeleń był zakopany i częściowo przykryty ziemią. Prawdopodobnie tusza w całości była przysypana ziemią, ale z wierzchu została odsłonięta przez buchtujące dziki. W części przedniej tuszy stwierdziliśmy otwór powstały najprawdopodobniej po wlocie kuli. Drugi podobny otwór stwierdziliśmy na części brzusznej. Cechy te wskazywały, że jeleń został skłusowany przy użyciu broni. Niezwłocznie o tym fakcie powiadomiona została policja.

Na miejsce przyjechała grupa operacyjna KPP z Brzozowa, która wykonała czynności procesowe. Jeleń został odkopany i wyciągnięty z dołu. Wówczas potwierdziło się, że jest to jeleń byk, bez głowy. Z oględzin tuszy wynikało, że kula po strzale nie przeszła przez tuszę. Tuszę jelenia rozcięto i po wnikliwym poszukiwaniu znaleziono zniekształcony pocisk, co potwierdziło, że jeleń został skłusowany przy użyciu broni myśliwskiej. Drugi otwór w części brzusznej powstał najprawdopodobniej wskutek buchtowania dzików. Pocisk został zabezpieczony do dalszych badań. Czynności w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.