Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Brzozów prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzonego na lata 2017-2026.

Plan został zatwierdzony przez Ministra Środowiska, pismem DL-I.611.6.2018 z dnia 28 marca 2018 roku.